فرمانداری آرادان
ENGLISH
شرح وظایف کارکنان

دفتر فرماندار
 1.  تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد
 2.  پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران
 3.  راهنمایی ارباب رجوع
 4.  جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان
 5.  رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
 6.  پیگیری دعوت نامه ها
 7.  ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها
 8. در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
 9. دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
 انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حراست
1- پیگیری در مورد صدور کارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
2- برقراری کشیک حفاظتی
3- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
4- هماهنگی با حراست استانداری
5- همکاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه کارکنان
6- جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی که خدمت و ارزیابی کار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
7- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح
8- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امکان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
9- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
10- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
11- سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق
12- شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کارشناس فناوری اطلاعات :
1- مدیریت سایت فرمانداری رزن
2- ارائه طرح های به کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات
3- ایجاد، مدیریت (از جمله ایمن سازی، تهیه نسخه پشتیبان و ...)
4- ارائه خدمات ارتباطی شبکه های رایانه ای فرمانداری و بخشداریهای تابعه شهرستان
5- تامین و تهیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز از طریق بهره گیری از بخش خصوصی
6- هدایت پشتیبانی های فنی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده
7- تهیه گزارش های عملکرد برنامه ای ماهانه
8- انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف

امور سیاسی و امنیتی
1- انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن
2- بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی که از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مکاتبه می شود
3- طرح و تعقیب دعاوی کیفری مربوط به فرمانداری
4- رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
5- بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین
6- رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
7- مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
8- پیش بینی های لازم برای تشکیل جلسه مربوط به کشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)
9- مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی
10- پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین
11- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
12- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشکلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و کارگری و غیره
13- کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص
14- تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
15- تهیه صورتجلسات کمیسیون قاچاق ، سرقت و کمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه
16- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
17- تشکیل جلسه کمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات
18- پیگیری امور مربوط به تشکل های سیاسی
19- جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس به فرماندار و ...
20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روابط عمومی
1- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
2- بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
3- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
4- همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشکله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها
5- ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
6- همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
7- انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری
8- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه
9- در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری
10- همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
11- انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
12- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
13- ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
14- تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
15- حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
16- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
17- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
18- همکاری در زمینه تشکیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
19- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

امور بازرسی و ارزیابی عملکرد
 1. تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه
 2. بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
 3. تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف
 4. برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
 5. تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
 6. کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه
 7. آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه
 8. اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط
 9. همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن
 10. اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
 11. احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه
 12. همکاری و هماهنگی با شورای (یا کمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات
 13. بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آن ها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای (یا کمیسیون) تحول اداری
 14. پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
 15. نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
 16. انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم
 17. انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد
 18. دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذی ربط و تلفیق آن ها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذی ربط
 19. دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دستگاه
 20. بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 21. بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور
 22. پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 23. جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
 24. پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
 25. پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کارشناس اداری و مالی
1- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانکی
2- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
3- همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
4- تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز
5- اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
6- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
7- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
8- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
9- انجام امور مربوط به انتقالات
10- پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
11- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری
12- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
13- رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
14- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
15- رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد
16- تهیه و تنظیم نمونه های مکاتباتی
17- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
18- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها
19- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
20- انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه کارکنان
21- تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان
22- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود
23- پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید
24- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
25- تهیه لیست کشیک کارکنان
26- معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت
27- تشکیل جلسات شورای کارکنان و پیگیری مصوبات
28- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه
29- نظارت بر حضور و غیاب کارکنان
30- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
31- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امور اجتماعی و انتخابات
1- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان
2- تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه
3- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها
4- بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
5- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی
6- بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
7- بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها
8- پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی
9- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات
10- برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات
11- تهیه شناسنامه انتخاباتی
12- شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و کنترل انتخابات به فرماندار
13- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم
14- تکمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان
15- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات کشوری در شهرستان
16- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات کشوری
17- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذکور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی
18- تهیه گزارش از کارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشکلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه
19- پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا
20- دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، کمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات
21- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امور عمرانی
1- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها
2- بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
3- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری
4- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
5- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها
6- همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها
7- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...
8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
9- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات
10- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
11- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر
12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده
13- تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
14- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی
15- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر
16- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
17- تشکیل جلسه کمیته برفروبی و پیگیری مصوبات
18- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد
19- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها
20- همکاری در زمینه برنامه ریزی عمرانی فرمانداری در رابطه با تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها و شهرها
21- بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودکفای آن ها
22- بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذی ربط
23- تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات
24- بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها
25- نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاکسیرانی و شرکت حمل و نقل
26- انجام امور مربوط به بخش کشاورزی ، صنایع ، ترافیک ، اصناف ، کمیسیون نظارت ، تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار
27- پیگیری امور مربوط به سوخت رسانی در سطح شهرستان و سرکشی و نظارت بر توزیع مواد سوختی توسط فروشندگان
28- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان
29- انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب ها با فروشندگان و عاملین
30- جمع بندی توزیع مایحتاج و ارزاق عمومی وارده به شهرستان و پیگیری نارسایی ها و مشکلات موجود در این زمینه
31- انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع
32- پیگیری امور مربوط به اشتغال و تشکیل کمیته اشتغال و نظارت بر طرح های تولیدی و خدماتی شهرستان و پیگیری و جمع بندی اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباری
33- پیگیری امور مربوط به حوادث قهری و غیر مترقبه در سطح شهرستان
34- جمع آوری آمار و امکانات رفاهی و خدماتی ، فرهنگی و بهداشتی شهرستان اعم از شهر و روستا
35- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد
36- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت
37- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایی
38- رسیدگی به امور اصناف و اتحادیه های ذی ربط
39- جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومی در شهرستان (شهر و روستا) و انعکاس به مسئولین ذی ربط
1396/12/09

نشاني فرمانداري: آرادان- ميدان ايثارگران- فرمانداري آرادان - كد پستي:3586138896 - ايميل روابط عمومي: info.aradan@ostan-sm.ir - تلفن: 34543838-023 فكس: 34543434-023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری آرادان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal