دفتر امور سیاسی و انتخابات
جستجو
تقسيمات كشوري

تقسيمات سياسي استان سمنان

شهرستان

بخش

مركز بخش

دهستان

مركز دهستان

شهر

آرادان

مركزي

آرادان

حسين آباد كردها

حسين آباد كردها

آرادان

ياتري

داورآباد

كهن آباد

كهن آباد

كهن آباد

كهن آباد

كهن آباد

فروان

فروان

دامغان

امير آباد

امير آباد

تويه دروار

دروار

اميريه

قهاب رستاق

فرات

قهاب صرصر

صيدآباد

مركزي

دامغان

حومه

برم قلعه پايين

دامغان

دامنكوه

مهماندوست

ديباج

رودبار

كلاته رودبار

كلاته

سمنان

مركزي

سمنان

حومه

علاء

سمنان

سرخه

سرخه

سرخه

لاسگرد

لاسجرد

سرخه

هفدر

افتر

شاهرود

مركزي

شاهرود

حومه

روديان

شاهرود

دهملا

دهملا

روديان

طرود

طرود

بسطام

بسطام

خرقان

قلعه نوخرقان

بسطام

كلاته هاي غربي

خيج

كلاته خيج

مجن

بيارجمند

بيارجمند

بيارجمند

خانخودي

بيارجمند

خوارتوران

زمان آباد

گرمسار

مركزي

گرمسار

حومه

كردوان

گرمسار

لجران

لجران

ايوانكي

ايوانكي

ايوانكي

چشمه نادي

ايوانكي

مهديشهر

مركزي

مهديشهر

درجزين

درجزين

مهديشهر

درجزين

شهميرزاد

شهميرزاد

پشتكوه

فولاد محله

شهميرزاد

چاشم

چاشم

ميامي

مركزي

ميامي

ميامي

ميامي

كلاته هاي شرقي

بكران

فرومد

فرومد

كالپوش

رضوان

رضوان

رضوان

نردين

نردين

تعداد روستاهاي داراي شوراي استان : 280 روستا

تعداد روستاها ، مزارع و مكان هاي داراي سكنه استان : 584

تعداد كل آبادي هاي استان : 2227
 
 
1395/10/26
Powered by DorsaPortal