دفتر امور سیاسی و انتخابات
جستجو
جلسه خانه احزاب 1398/06/31
جلسه خانه احزاب
جلسه خانه احزاب

✅ در اجرای ماده 6 آئین نامه تشکیل و شرح وظایف، اختیارات و نحوه اداره دفتر نمایندگی خانه احزاب ایران در استانها، پیرو جلسه مجمع عمومی خانه احزاب استان سمنان و برگزاری انتخابات دومین دوره شورای اجرایی تشکل مذکور مورخ 98/5/28 اولین جلسه با حضور اعضا در روز سهشنبه مورخ 98/6/26در سالن جلسات کوثر استانداری برگزار شد.

🔸در ابتدای جلسه، ترتیب ریاست فراکسیونها در دوره اول تا سوم شورای اجرایی خانه احزاب به قید قرعه مشخص شد که نتایج ذیل بدست آمد:

🔸رئیس خانه احزاب استان در دوره یکساله اول، آقای سید محمود ساداتی دبیر حزب موتلفه شهرستان مهدیشهر از فراکسیون اصولگرایان؛ در دوره یکساله دوم آقای ابوالقاسم کواکبیان دبیر حزب مردم سالاری استان از فراکسیون اصلاحطلبان و در دوره یکساله سوم آقای محمدحسین حلاجیان دبیر خانه کشاورز شهرستان دامغان از فراکسیون مستقلین و اعتدالیون انتخاب گردیدند.

🔹همچنین ترکیب اعضاء هیأت رئیسه خانه احزاب استان به شرح جدول ذیل مشخص گردید:

🔸دوره یکساله اول

آقای سید محمود ساداتی رئیس خانه احزاب اصولگرا حزب مؤتلفه
آقای علیرضا رهبری نایب رئیس اول اصلاحطلب حزب کارگزاران
آقای محمدحسین حلاجیان نایب رئیس دوم مستقلین و اعتدالیون خانه کشاورز
خانم فاطمه صباغ منشی مستقلین و اعتدالیون جامعه صنفی آزمایشگاهیان
آقای ابوالقاسم کواکبیان خزانهدار اصلاحطلب حزب مردمسالاری

🔸دوره یکساله دوم

آقای ابوالقاسم کواکبیان رئیس خانه احزاب اصلاحطلب حزب مردمسالاری
آقای محمدحسین حلاجیان نایب رئیس اول مستقلین و اعتدالیون خانه کشاورز
خانم زهرا صادقی نایب رئیس دوم اصولگرا جامعه زینب
آقای سید محمود ساداتی منشی اصولگرا حزب مؤتلفه
آقای نوروز نوروزی خزانهدار مستقلین و اعتدالیون خانه کشاورز

🔸دوره یکساله سوم

آقای محمدحسین حلاجیان رئیس خانه احزاب مستقلین و اعتدالیون خانه کشاورز
خانم زهرا صادقی نایب رئیس اول اصولگرا جامعه زینب
خانم احترام اردستانی نایب رئیس دوم اصلاحطلب جمعیت زنان مسلمان نواندیش
آقای علیرضا رهبری منشی اصلاحطلب حزب کارگزاران
آقای سید محمود ساداتی خزانهدار اصولگرا حزب مؤتلفه

🔴 شایان ذکر است در این جلسه بر توجه ویژه به مباحث توسعهای استان فارغ از نگاههای سیاسی، بررسی مشکلات استانی با بهرهمندی از پتانسیل فراکسیونهای مختلف در لابیهای سطوح استانی و کشوری تأکید شد.
تعداد بازدید: 18
Powered by DorsaPortal